ទាំងអស់ VIP សមាជិកថ្មី កម្មវិធីពិសេស កីឡា កាស៊ីណូ ស្លតហ្គេម

ឈ្នះបាន Iphone 12pro-max 256GB ពី UPLAY

ច្រើនទៀត
ពេលវេលានៅសល់
8 ថ្ងៃ / 6 ម៉ោង
ចូលរួមឥឡូវនេះ

លក្ខខណ្ឌផ្តល់ជូន

1. ការផ្តល់ជូននេះ មានសុពុលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 01 ខែមករា ឆ្នាំ2021 ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021។ ក្រុមហ៊ុន UPLAY365 សូមធ្វើការរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែកម្មវិធីផ្តល់ជូននេះ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

2. ក្រុមហ៊ុន UPLAY365 សូមធ្វើការរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោល និងបិទនូវគណនីសមាជិកដែលបានធ្វើការក្លែងបន្លំ រឺមានរបាយភ្នាល់មិនប្រក្រតី ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនបានឆែកឃើញនូវចំនុចមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដូចជា IP intetnet, លេខទូរស័ព្ទ, ឧបករណ៏សំរាប់ការចូលលេង និងបញ្ជីធនាគារដែលមានការស្ទួនគ្នា។ រាល់ទឹកប្រាក់ដែលសមាជិកបានលេងឈ្នះក្នុងអំឡុងពេលមានរបាយការណ៏ភ្នាល់មិនប្រក្រតី នឹងមិនត្រូវបានទូរទាត់ជូននោះទេ។ សមាជិកអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកបំរើអតិថិជន ក្នុងការស្នើរអោយធ្វើការឆែករបាយការណ៏ប្រសិនបើលោកអ្នកគិតថាគណនីរបស់លោកអ្នកត្រូវបានបិទដោយអចេតនា ។

 

លក្ខខណ្ឌចូលរួម

1. ការផ្តល់ជូននេះ សំរាប់តែសមាជិកដែលចូលរួមលេងកាស៊ីណូឡាយផ្ទាល់ (Live Casino) ជាមួយ UPLAY365 តែប៉ុណ្ណោះ ។

2. ដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការឈ្នះរង្ចាន់ពី UPLAY365 សមាជិកទាំងអស់ត្រូវធ្វើការលក្ខខណ្ឌដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់ជូន

3. មានរបាយការណ៏ភ្នាល់លេងកាស៊ីណូឡាយផ្ទាល់ណាមួយជាមួយ UPLAY365 ។ មានរបាយការណ៏ភ្នាល់ឈ្នះ រឺចាញ់ 11ក្តារ ជាប់ៗគ្នាក្នុងតុតែមួយ ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ភ្នាល់ចាប់ពី 50$ ឡើងទៅ

4. សំរាប់របាយការណ៏ភ្នាល់ស្មើរមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូល មានន័យថាត្រូវគិតរាប់ជាថ្មី ។ រាល់របាយការណ៏ទាំងអស់ត្រូវមានទំហំទឹកប្រាក់ថេរ ។

5. សមាជិកទាំងអស់ អាចមានសិទ្ធិទទួលយក Promotion នេះ បានតែម្តងប៉ុណ្ណោះក្នុង 1user ។

 

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

បើកកាដូថ្ងៃកំណើតពី UPLAY

ច្រើនទៀត
ពេលវេលានៅសល់
8 ថ្ងៃ / 6 ម៉ោង
ចូលរួមឥឡូវនេះ

លក្ខខណ្ឌផ្តល់ជូន

1. ការផ្តល់ជូននេះ មានសុពុលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 01 ខែមករា ឆ្នាំ2021 ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021 ។ ក្រុមហ៊ុន UPLAY365 សូមធ្វើការរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែកម្មវិធីផ្តល់ជូននេះ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

2. ក្រុមហ៊ុន UPLAY365 សូមធ្វើការរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោល និងបិទនូវគណនីសមាជិកដែលបានធ្វើការក្លែងបន្លំ រឺមានរបាយភ្នាល់មិនប្រក្រតី ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនបានឆែកឃើញនូវចំនុចមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដូចជា IP intetnet, លេខទូរស័ព្ទ, ឧបករណ៏សំរាប់ការចូលលេង និងបញ្ជីធនាគារដែលមានការស្ទួនគ្នា។ រាល់ទឹកប្រាក់ដែលសមាជិកបានលេងឈ្នះក្នុងអំឡុងពេលមានរបាយការណ៏ភ្នាល់មិនប្រក្រតី នឹងមិនត្រូវបានទូរទាត់ជូននោះទេ។ សមាជិកអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកបំរើអតិថិជន ក្នុងការស្នើរអោយធ្វើការឆែករបាយការណ៏ប្រសិនបើលោកអ្នកគិតថាគណនីរបស់លោកអ្នកត្រូវបានបិទដោយអចេតនា ។

 

លក្ខខណ្ឌចូលរួម

  1. ការផ្តល់ជូននេះ សំរាប់សមាជិកដែលបានធ្វើការដាក់ប្រាក់ក្នុងថ្ងៃខែខួបកំណើត ដែលដូចគ្នានឹងថ្ងៃខែកំណើតពិតប្រាកដដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងវេបសាយកម្សាន្ត UPLAY365
  2. សមាជិកតំរូវអោយធ្វើការដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិច 10$ ឡើងទៅ ទើបអាចធ្វើការដាក់ស្នើរបាន ។ ការផ្តល់ជូនខ្ពស់បំផុត 50$ ។
  3. ការផ្តល់ជូននេះ មានសុពុលភាព 24ម៉ោង បន្ទាប់ពីអ្នកបានធ្វើការដាក់ស្នើររួច ។ ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការលុបចោលវិញ ក្នុងករណីដែលសមាជិកមិនមានរបាយការលេង រឺលេងមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់ ។
  4. ដើម្បីធ្វើការស្នើរដកប្រាក់ សមាជិកទាំងអស់តំរូវអោយមានរបាយការណ៏ភ្នាល់វិលជុំចំនួន 20ដង ជាមុនសិន ។
  5. ទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះនឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនី UPLAY365 របស់លោកអ្នក បន្ទាប់ពីបានចុចប៊ូតុង " ស្នើរសុំ " ហើយនឹងបានធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់រួច។

 

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

ណែនាំមិត្ត ទទួលបាន 20%

ច្រើនទៀត
ពេលវេលានៅសល់
8 ថ្ងៃ / 6 ម៉ោង
ចូលរួមឥឡូវនេះ

លក្ខខណ្ឌនៃការចូលរួម

1. ការផ្តល់ជូននេះ មានសុពុលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 01 ខែមករា ឆ្នាំ2021 ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021 ។ ក្រុមហ៊ុន UPLAY365 សូមធ្វើការរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែកម្មវិធីផ្តល់ជូននេះ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

2. ក្រុមហ៊ុន UPLAY365 សូមធ្វើការរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោល និងបិទនូវគណនីសមាជិកដែលបានធ្វើការក្លែងបន្លំ រឺមានរបាយភ្នាល់មិនប្រក្រតី ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនបានឆែកឃើញនូវចំនុចមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដូចជា IP intetnet, លេខទូរស័ព្ទ, ឧបករណ៏សំរាប់ការចូលលេង និងបញ្ជីធនាគារដែលមានការស្ទួនគ្នា។ រាល់ទឹកប្រាក់ដែលសមាជិកបានលេងឈ្នះក្នុងអំឡុងពេលមានរបាយការណ៏ភ្នាល់មិនប្រក្រតី នឹងមិនត្រូវបានទូរទាត់ជូននោះទេ។ សមាជិកអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកបំរើអតិថិជន ក្នុងការស្នើរអោយធ្វើការឆែករបាយការណ៏ប្រសិនបើលោកអ្នកគិតថាគណនីរបស់លោកអ្នកត្រូវបានបិទដោយអចេតនា

លក្ខខណ្ឌនៃការចូលរួម

1. មិត្តភក្តិដែលអ្នកបានណែនាំ ត្រូវធ្វើការដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិចបំផុត 10​$ ឡើងទៅ ។

2. លោកអ្នកនឹងទទួលបាន 20% ភ្លាមៗ នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលមិត្តអ្នកបានដាក់ប្រាក់លើកដំបូង ។ ការផ្តល់ជូននេះ តំរូវអោយមិត្តរបស់អ្នកមានរបាយការណ៏លេងជាមុនសិនទើបអាចដាក់ស្នើរ Promotion នេះបាន ។ (ការផ្តល់ជូនខ្ពស់បំផុត 60$)

3. ទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះ នឹងធ្វើការដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នក បន្ទាប់ពីក្រុមការងារបានធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់របាយការណ៏រួចរាល់ ។

4. ការផ្តល់ជូននេះ មានសុពុលភាព 24ម៉ោង បន្ទាប់ពីអ្នកបានធ្វើការដាក់ស្នើររួច ។ ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការលុបចោលវិញ ក្នុងករណីដែលសមាជិកមិនមានរបាយការលេង រឺលេងមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់ ។

5. ដើម្បីធ្វើស្នើរដកប្រាក់ តំរូវអោយលោកអ្នកមានរបាយការណ៏ភ្នាល់វិលជុំចំនួន 5ដង ក្នុងប្រភេទហ្គេមណាមួយ ទើបអាចដាក់ស្នើរដកបាន ។

 

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗនៃការផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត

ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ 10% រៀងរាល់សប្តាហ៏

ច្រើនទៀត
ពេលវេលានៅសល់
8 ថ្ងៃ / 6 ម៉ោង
ចូលរួមឥឡូវនេះ

លក្ខខណ្ឌផ្តល់ជូន

1. ការផ្តល់ជូននេះ មានសុពុលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 01 ខែមករា ឆ្នាំ2021 ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021 ។ ក្រុមហ៊ុន UPLAY365 សូមធ្វើការរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែកម្មវិធីផ្តល់ជូននេះ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

2. ក្រុមហ៊ុន UPLAY365 សូមធ្វើការរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោល និងបិទនូវគណនីសមាជិកដែលបានធ្វើការក្លែងបន្លំ រឺមានរបាយភ្នាល់មិនប្រក្រតី ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនបានឆែកឃើញនូវចំនុចមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដូចជា IP intetnet, លេខទូរស័ព្ទ, ឧបករណ៏សំរាប់ការចូលលេង និងបញ្ជីធនាគារដែលមានការស្ទួនគ្នា។ រាល់ទឹកប្រាក់ដែលសមាជិកបានលេងឈ្នះក្នុងអំឡុងពេលមានរបាយការណ៏ភ្នាល់មិនប្រក្រតី នឹងមិនត្រូវបានទូរទាត់ជូននោះទេ។ សមាជិកអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកបំរើអតិថិជន ក្នុងការស្នើរអោយធ្វើការឆែករបាយការណ៏ប្រសិនបើលោកអ្នកគិតថាគណនីរបស់លោកអ្នកត្រូវបានបិទដោយអចេតនា ។

 

លក្ខខណ្ឌចូលរួម

1. ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញនឹងត្រូវបានទូរទាត់ ក្នុងករណីដែលសមាជិកមានរបាយការណ៏ភ្នាល់ចាញ់ចាប់ពី 300$ ឡើងទៅក្នុងមួយសប្តាហ៏ និងត្រូវមានរបាយការភ្នាល់វិលជុំ (Turnover) ចំនួន 5ដង ទើបមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលយកការផ្តល់ជូននេះបាន ។

2. ការផ្តល់ជូន នឹងធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៏បន្ទាប់ពីការភ្នាល់នៃសប្តាហ៏នីមួយៗ។ ការផ្តល់ជូននេះមានសុពុលភាព 24ម៉ោង បន្ទាប់ពីសមាជិកបានធ្វើការដាក់ស្នើររួច ។ ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការលុបចោលវិញ ក្នុងករណីដែលសមាជិកមិនមានរបាយការលេង រឺលេងមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់ ។

3. សមាជិកអាចធ្វើការដាក់ស្នើរ Promotion នេះបាន ចាប់ពីថ្ងៃអង្គារ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ នៅសប្តាហ៏បន្ទាប់។

4. ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញនេះមិនរាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងប្រាក់បន្ថែមស្វាគមន៌សំរាប់សមាជិកថ្មីឡើយ។ ទឹកប្រាក់ភ្នាល់ដែលគោរពតាមលក្ខខ័ណ្ឌ គឺមិនរាប់បញ្ចូលការភ្នាល់ដែលមានលទ្ធផលស្មើ ការភ្នាល់ដែលបានលុបចោល ការភ្នាល់សងខាង និងការភ្នាល់ដែលមានហាងឆេងទាបជាង​ 0.5 ហាងឆេងហុងកុង ឬ ហាងឆេងផ្សេងទៀតដែលមានតំលៃស្មើ។

5. ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញតំរូវអោយមានការភ្នាល់វិលជុំ ១ដង មុននឹងអាចធ្វើការដកប្រាក់បាន។ 

 

បញ្ជាក់ : សំរាប់ Lottery & Game Poker មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូល ។

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

ទទួលបានរហូតដល់ 10% សំរាប់ការដាក់ប្រាក់បន្ទាប់

ច្រើនទៀត
ពេលវេលានៅសល់
8 ថ្ងៃ / 6 ម៉ោង
ចូលរួមឥឡូវនេះ

លក្ខខណ្ឌផ្តល់ជូន

1. ការផ្តល់ជូននេះ មានសុពុលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 01 ខែមករា ឆ្នាំ2021 ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021 ។ ក្រុមហ៊ុន UPLAY365 សូមធ្វើការរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែកម្មវិធីផ្តល់ជូននេះ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

2. ក្រុមហ៊ុន UPLAY365 សូមធ្វើការរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោល និងបិទនូវគណនីសមាជិកដែលបានធ្វើការក្លែងបន្លំ រឺមានរបាយភ្នាល់មិនប្រក្រតី ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនបានឆែកឃើញនូវចំនុចមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដូចជា IP intetnet, លេខទូរស័ព្ទ, ឧបករណ៏សំរាប់ការចូលលេង និងបញ្ជីធនាគារដែលមានការស្ទួនគ្នា។ រាល់ទឹកប្រាក់ដែលសមាជិកបានលេងឈ្នះក្នុងអំឡុងពេលមានរបាយការណ៏ភ្នាល់មិនប្រក្រតី នឹងមិនត្រូវបានទូរទាត់ជូននោះទេ។ សមាជិកអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកបំរើអតិថិជន ក្នុងការស្នើរអោយធ្វើការឆែករបាយការណ៏ប្រសិនបើលោកអ្នកគិតថាគណនីរបស់លោកអ្នកត្រូវបានបិទដោយអចេតនា ។

 

លក្ខខណ្ឌចូលរួម

ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ %ប្រាក់រង្វាន់ផ្តល់ជូន
10$ 5%
30$ 8%
200$ 10%

 

1. លក្ខខណ្ឌភ្នាល់វិលជុំ

ការកំសាន្តដែលបានជ្រើសរើស លក្ខខណ្ឌភ្នាល់វិលជុំ (ប្រាក់ដែលបានដាក់+%ប្រាក់បន្ថែម)
Slots x5
Sports x15
Live Casino x20

2. សមាជិកអាចធ្វើការដកប្រាក់បាន នៅពេលដែលសមាជិកបានធ្វើការលេងគ្រប់ចំនួន Turnover ដែលបានកំណត់ទៅតាមប្រភេទហ្គេមនៅខាងលើដោយមិនកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលលេងឈ្នះ ។

3. សមាជិកថ្មីទាំងអស់តំរូវអោយធ្វើការដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិច 10$ ទើបអាចទទួលយកនូវកម្មវិធីផ្តល់ជូននេះបាន ។ សមាជិកម្នាក់អាចមានសិទ្ធិទទួលយកនូវកម្មវិធីផ្តល់ជូននេះបានជារៀងរាល់ថ្ងៃ (ការផ្តល់ជូនច្រើនបំផុត 50$) ។

4. ក្នុងករណីដែលអតិថិជនចង់ស្នើរសំរាប់កម្មវិធីផ្តល់ជូនផ្សេងទៀត អតិថិជនតំរូវអោយបំពេញគ្រប់ទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់កម្មវិធីដែលបានស្នើរមុនៗរួចរាល់សិនទើបអាចធ្វើការចូលរួមនូវកម្មវិធីផ្តល់ជូនថ្មីៗបាន។

5. ទឹកប្រាក់បន្ថែម និងទឹកប្រាក់ដែលបានលេងឈ្នះនៃទឹកប្រាក់បន្ថែមនោះនឹងត្រូវបានលុបចោល ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនមានរបាយការណ៏លេងក្នុងរយះពេល 24ម៉ោង បន្ទាប់ពីបានធ្វើការដាក់ស្នើររួច។

 

បញ្ជាក់ : រាល់របាយការណ៏ភ្នាល់របស់ Game Poker មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូល ។ ក្នុងករណីដែលសមាជិកបានធ្វើការលេង Game Poker សមាជិកតំរូវអោយមានរបាយការណ៏ភ្នាល់វិលជុំចំនួន 20ដងសិន ទើបអាចដកប្រាក់បាន ។

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

 

ទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម 50% សំរាប់សមា�

ច្រើនទៀត
ពេលវេលានៅសល់
8 ថ្ងៃ / 6 ម៉ោង
ចូលរួមឥឡូវនេះ

លក្ខខណ្ឌផ្តល់ជូន

1. ការផ្តល់ជូននេះ មានសុពុលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 01 ខែមករា ឆ្នាំ2021 ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021 ។ ក្រុមហ៊ុន UPLAY365 សូមធ្វើការរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែកម្មវិធីផ្តល់ជូននេះ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។ 

2. ក្រុមហ៊ុន UPLAY365 សូមធ្វើការរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោល និងបិទនូវគណនីសមាជិកដែលបានធ្វើការក្លែងបន្លំ រឺមានរបាយការណ៏ភ្នាល់មិនប្រក្រតី ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនបានឆែកឃើញនូវចំនុចមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដូចជា IP intetnet, លេខទូរស័ព្ទ, ឧបករណ៏សំរាប់ការចូលលេង និងបញ្ជីធនាគារដែលមានការស្ទួនគ្នា។ រាល់ទឹកប្រាក់ដែលសមាជិកបានលេងឈ្នះក្នុងអំឡុងពេលមានរបាយការណ៏ភ្នាល់មិនប្រក្រតី នឹងមិនត្រូវបានទូរទាត់ជូននោះទេ។ សមាជិកអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកបំរើអតិថិជន ក្នុងការស្នើរអោយធ្វើការឆែករបាយការណ៏ប្រសិនបើលោកអ្នកគិតថាគណនីរបស់លោកអ្នកត្រូវបានបិទដោយអចេតនា ។

 

លក្ខខណ្ឌចូលរួម

1. លក្ខខណ្ឌភ្នាល់វិលជុំ

 ការផ្តល់ជូន ភ្នាល់វិលជុំ  លក្ខខណ្ឌស្នើរដកប្រាក់
 ជំរើសទី1  x10 ប្រាក់បន្ថែមមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូល
ជំរើសទី2  x20 ដកប្រាក់បានទាំងអស់

2. ដើម្បីធ្វើការដកប្រាក់ សមាជិកគ្រប់រូបតំរូវអោយមានរបាយការណ៏ភ្នាល់លេងវិលជុំគ្រប់ចំនួនទៅតាមលក្ខខណ្ឌ និងប្រភេទដែលកម្មវិធីបានកំណត់ ទើបអាចធ្វើការដកប្រាក់បាន។

ឧទាហរណ៏ : 

  • ទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ : 10$
  • ទឹកប្រាក់បន្ថែម = 50% x 10$ = 5$
  • លក្ខខណ្ឌភ្នាល់វិលជុំ = (10+5)x20 = 300$ (សំរាប់ជម្រើសទី2)

 

3. សមាជិកថ្មីទាំងអស់តំរូវអោយធ្វើការដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិច 10$ ទើបអាចទទួលយកនូវកម្មវិធីផ្តល់ជូននេះបាន ។ សមាជិកម្នាក់អាចមានសិទ្ធិទទួលយកនូវកម្មវិធីផ្តល់ជូននេះបានតែម្តងប៉ុណ្ណោះ (ការផ្តល់ជូនច្រើនបំផុត 60$) ។

4. ក្នុងករណីដែលអតិថិជនចង់ស្នើរសំរាប់កម្មវិធីផ្តល់ជូនផ្សេងទៀត អតិថិជនតំរូវអោយបំពេញគ្រប់ទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់កម្មវិធីដែលបានស្នើរមុនៗរួចរាល់សិនទើបអាចធ្វើការចូលរួមនូវកម្មវិធីផ្តល់ជូនថ្មីៗបាន។

5. ទឹកប្រាក់បន្ថែម និងទឹកប្រាក់ដែលបានលេងឈ្នះនៃទឹកប្រាក់បន្ថែមនោះនឹងត្រូវបានលុបចោល ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនមានរបាយការណ៏លេងក្នុងរយះពេល 24ម៉ោង បន្ទាប់ពីបានធ្វើការដាក់ស្នើររួច។

 

បញ្ជាក់ : រាល់របាយការណ៏ភ្នាល់របស់ Game Poker មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូល

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត